Coach Almere

Drie elementen geven geur het belang van je Ontwikkeling betekenis? (1) Je bent (2) Ontdekbaar (3) Een natuurlijke arena voor wat je te zeggen of te helpen hebt in het zijn/komen (4) Betrokken! Je hebt het innerlijk oordelen en andere oordelen en activiteiten om er nog veel meer, maar wat is het belangrijkste? Wat kun je uit je leren en doen zelf halen?

Mijn suggestie is duidelijk en eenvoudig. U bent (1) Ontdektbaar (2) Een natuurlijke arena voor wat u te zeggen hebt of helpt te zijn/worden (3) Betrokken!

We verkorten zowel als verlengen de reis door ontwikkelaar. Persoonlijke ontwikkeling is de eerste stap van het bouwen in ontwikkeling door bewustwording van hoe te komen tot succesvolle prestatieontwikkeling tot het gebruik en de ondersteuning van de basiselementen voor het bereiken van elk van de gewenste resultaten. In zijn boek, “Versnelde Professionele Ontwikkeling: Healing the Soul, Changing Work”, vertelt John C. Norcross over de ontmoetingen tussen de persoon en een ander waarin de cliënt zegt: “Ik heb wat hulp nodig en jij luistert goed naar mij en geeft mij Motiverende Lessen!” Wanneer hij de woorden hoort: “Laten we morgenochtend gaan vergaderen,” zal de cliënt er wat roeispanen bij doen en de boot zal opspringen en op de plaats waar hij nu zit is de plaats waar zojuist een “MOTIVATIONELE LES” is uitgevoerd. Hier is uw keuze, ingebouwd in uw uitdaging vraagt hij in zijn boek naar het belang van zo’n vergadering of coach, wanneer u wat eenvoudige of voor de hand liggende hulp nodig hebt!

AccountabilityGeeft u de afwisseling van steeds weer terug te moeten komen. Immers, uw coach of mentor, kan op een later moment, alert zijn op uw zelfverbetering en u doorverwijzen naar een betere plaats in uw carrière, zaken of relaties of in uw leven.

Hij stelt ook voor om stappen en gedrag in te voeren, zodat u succes zult hebben en blij zult zijn dat u er deel van uitmaakt! Hoe?

1) Hoe kunt u verantwoordelijk zijn voor uw actie. Een coach kan u helpen beslissen welke beslissingen wel en welke u niet hebt genomen. Uiteindelijk vormen beslissingen uw acties en de acties zijn op hun beurt aan u om te beslissen.

2) Kies hoe je je eigen prestaties beoordeelt en stuurt. Je kunt je laten leiden door wat je nu ziet of door het beeld van je verleden, door wat je de mensen om je heen hoort zeggen, je houdingen opschrijven, doelen stellen door je daden te meten en tenslotte je daden nu vergelijken met wat je in het verleden hebt uitgevoerd. Dit is het verkrijgen van de balans tussen wat mogelijk is en wat niet mogelijk is voor u om te bereiken. Kies de juiste plaats voor de balans en het geloof in wat mogelijk is.

3) Wat maakt je enthousiast over de uitdaging waar je voor staat of voor wie je traint. Het betekent niet altijd dat een siree of persoon moet coachen of een facilitator moet zijn voor wat je echt wilt! Het kunnen mensen of processen zijn, je collega’s, vrienden of familie, de diamanten onder de grond, een krediet, een diamanten advies van je mentor of zelfs een idee voor een succesvolle toekomst.

Dit zijn wat ik heb opgedaan uit mijn ervaring in de coachingswereld.

Het nemen van redelijke stappen zodat u zich bewust wordt van wat voortdurend de oorzaak is van afleiding van intern en extern succes en gevreesde reacties.

Weten wat werkt, zodat je onmiddellijk naar een coach kunt gaan en werken aan het in de actiestand komen, want als je dat eenmaal hebt ben je klaar om naar een nieuw spelniveau te gaan.